Relațiile din ecosistemele de pe Terra

Relațiile din ecosistemele de pe Terra

Scris de: Andreea Maria Giurgiu

Publicat pe 27 Noiembrie 2020

 

Muma Pădurii știe că echilibrul este vital pentru toate organismele și indivizii acestei lumi frumoase, de asta a vrut să discute mai în detaliu despre interacțiunile ce fac acest echilibru posibil.

 

Un ecosistem este format din toți factorii biotici (organisme / ființe vii) și toți factorii abiotici (apa/aer/lumina solara) care interacționează într-o zonă specifică.

 

Niciun organism nu există izolat pentru că niciun organism nu poate supraviețui dacă nu respect echilibrul naturii și nu contribuie la sprijinirea acestuia. Organismele individuale trăiesc împreună într-un ecosistem și depind unele de altele. De fapt, au multe tipuri diferite de interacțiuni între ele și multe dintre aceste interacțiuni sunt critice pentru supraviețuirea lor, iar toate interacțiunile lor sunt critice pentru supravieșuirea ecosistemului.

 

Există diferite moduri în care organismele își pot obține hrana și energia. Unele organisme își pot face propriile alimente, în timp ce alte organisme trebuie să-și obțină mâncarea consumând alte organisme. Un organism care trebuie să-și obțină nutrienții mâncând (consumând) alte organism, se numește consumator sau heterotrof (în greacă „hetero” înseamnă „altul” și „trof” înseamnă mâncare), acesta foloseste apoi energia și materialele din alimentele respective pentru a crește, a se reproduce și a-și desfășura toate activitățile vieții. Toate animalele, toate ciupercile și unele tipuri de bacterii sunt heterotrofi și consumatori.

 

Unii consumatori sunt prădători; vânează, prind, ucid și mănâncă alte animale, prada. Animalul pradă încearcă să evite să fie mâncat ascunzându-se, fugind sau apărându-se folosind diverse adaptări și strategii. De asemenea, prădătorii pot fi si pradă, în funcție de ce parte a lanțului alimentar privești. De exemplu, un păstrăv acționează ca un prădător atunci când mănâncă insecte, dar este pradă atunci când este mâncat de urs.

 

De semenea există alte nume specifice ce descriu tipul de mâncare cu care se alimentează un consumator: carnivorele și erbivorele sunt mâncătoare de carne și, respectiv, mâncătoare de plante. Omnivorii mănâncă atât animale, cât și plante. Din nou, cunoașterea rădăcinii latine ajută foarte mult distingerii animalului în cauză: „vor” înseamnă „să mănânci sau să devorezi”, ca în „vorace”. Puneți „-vore” la sfârșitul unui termen științific pentrua determina tipul de hrană și ați descris ce mănâncă un organism. De exemplu, un insectivor este un carnivor care mănâncă insecte, iar un frugivor este un erbivor care mănâncă fructe. Acești termeni ajută oamenii de știință să comunice și să înțeleagă imediat multe despre un anumit tip de organism, prin folosirea acestor denumiri exacte.

 

Muma Pădurii vrea să știți că nu toate organismele trebuie să mănânce altele pentru hrană și energie. Unele organisme au capacitatea uimitoare de a-și produce propriile molecule alimentare bogate în energie din lumina soarelui și substanțe chimice simple. Organismele ce își produc propriile alimente folosind lumina soarelui sau energia chimică pentru a transforma molecule anorganice simple în molecule organice complexe, bogate în energie, (cum ar fi glucoza), sunt numite producători sau autotrofe: „auto” înseamnă „sine” și „trof” - „mâncare”.

Deci autotrofele se autoalimentează; își creeaza singuri mâncarea. Plantele, algele și organismele microscopice, cum ar fi fitoplanctonul și unele bacterii, produc molecule bogate în energie (cu alte cuvinte, hrana lor) din lumina soarelui, apă și dioxid de carbon în timpul procesului numit fotosinteză („foto” - „lumină și„ sinteză ” - „ a face ”. Fotosintetizatoarele folosesc lumina soarelui pentru a produce alimente.

Unii producători sunt chimiosintetizatori (folosind substanțe chimice pentru a produce alimente), mai degrabă decât fotosintetizatori; în loc să folosească lumina soarelui ca sursă de energie pentru a produce molecule bogate în energie, aceste bacterii și rudele lor folosesc substanțe chimice simple ca sursă de energie. Chemosintetizatorii trăiesc în locuri unde nu există lumină solară, cum ar fi de-a lungul orificiilor oceanice la adâncimi mari pe fundul oceanului.

 

Producătorii folosesc hrana pe care o produc și energia chimică pe care o conține pentru a-și satisface propriile nevoi de construcție a moleculelor și a energiei, astfel încât să poată face lucruri precum să crească, să se miște și să se reproducă. Atunci când un consumator vine și mănâncă un producător, consumatorul primește moleculele de bază și energia chimică din corpul producătorului. Toate celelalte vieți depind de moleculele alimentare bogate în energie fabricate de producători - fie direct de către producătorii consumatori, fie indirect de consumul de organisme care au consumat producători. Există și termeni ce descriu unde în lanțul alimentar funcționează un anumit consumator. Un consumator primar mănâncă producători (de exemplu, o omidă care mănâncă o frunză); un consumator secundar mănâncă consumatori primari (de exemplu, un robin care mănâncă omida). Și poate merge și mai departe: un consumator terțiar mănâncă consumatori secundari (de exemplu, un șoim care mănâncă puiul). Un singur animal poate acționa ca un tip diferit de consumator, în funcție de ceea ce mănâncă. De exemplu, atunci când un urs mănâncă fructe de pădure este un consumator principal, dar atunci când mănâncă un pește, poate fi un consumator secundar sau terțiar, în funcție de ceea ce a mâncat peștele!

 

Toate organismele joacă un rol de neinlocuit în rețeaua vieții și fiecare ființă vie va muri la un moment dat. Aici intervin agenții de curățare, detritivori (care mănâncă detritus sau părți de lucruri moarte) și descompunătorii. Toți joacă un rol critic care adesea trece neobservat atunci când se observă funcționarea unui ecosistem. Acestea descompun carcasele, părțile corpului și deșeurile, returnând în ecosistem nutrienții și mineralele stocate în ele. Această interacțiune este esențială pentru sănătatea noastră și sănătatea întregii planete; fără ele am fi literalmente îngropați în lucruri moarte. Crabi, insecte, ciuperci și bacterii sunt exemple ale acestor specialiști importanți ce fac "curățenie".

 

O altă categorie de interacțiuni între organisme are legătură cu interacțiunea strânsă, de obicei pe termen lung, între diferite tipuri de organisme. Aceste interacțiuni se numesc simbioză. Impactul simbiozei poate fi pozitiv, negativ sau neutru pentru indivizii implicați. Organismele își furnizează deseori resurse sau servicii; interacțiunea este de obicei reciproc benefică.

Interacțiunile simbiotice de tip „câștig-câștig” sunt cunoscute sub numele de mutualism (+ +). De exemplu, furnicile care trăiesc într-un copac pot proteja arborele de un organism care ar dori să facă din copac următoarea sa masă și, în același timp, copacul oferă o casă sigură furnicilor.

Relațiile simbiotice nu sunt întotdeauna pozitive pentru ambii participanți. Uneori există pierzători certi. În parazitism (+ -), de exemplu, parazitul beneficiază și gazda este afectată, cum ar fi atunci când o căpușă aspiră sânge dintr-un câine.

Prădarea (+ -) este o altă relație câștigător-învins, dar nu este o simbioză. În timp ce prădătorul beneficiază, prada este rănită letal, dar este o interacțiune pe termen scurt.

 

Alte interacțiuni simbiotice, numite comensalism (+ 0), sunt benefice pentru un organism, dar nu îl afectează pe celălalt în mod pozitiv sau negativ. Interacțiunea este aparent neutră pentru unul dintre organisme. De exemplu, o balanșă atașată unei balene este capabilă să parcurgă mii de mile colectând și filtrând mâncarea din apa în mișcare. Balena nu pare să fie afectată de micii autostopisti. Dar, din nou, poate că acei mici autostopiști creează de fapt o cantitate mică de rezistență suplimentară pe măsură ce balena se deplasează prin apă și, prin urmare, balena trebuie să cheltuiască doar puțină energie suplimentară. Dacă da, ar fi un impact negativ pentru balenă. Adesea, cercetările ulterioare relevă faptul că ceea ce se credea inițial ca fiind neutru pentru un participant și, prin urmare, un exemplu de comensalism, are de fapt un impact pozitiv sau negativ foarte subtil, deci clasificarea nu mai este comensalism, ci mai degrabă mutualism sau parazitism. Este un cuib de pasăre pe un membru al copacului un comensalism sau există un ușor avantaj sau dezavantaj pentru copac în a avea cuibul acolo? Este posibil să veniți cu explicații plauzibile în ambele sensuri; numai cercetările detaliate ar putea furniza informațiile necesare pentru a răspunde la întrebare.

 

Concurența este un exemplu interesant de interacțiuni. Când două organisme concurează sau luptă pentru aceeași resursă limitată, cum ar fi hrană, adăpost, un partener sau lumina soarelui, există de obicei un câștigător și un învins (+ -), dar dacă concurenții luptă literalmente până la moarte și se omoară unii pe alții, interacțiunea a devenit negativă pentru ambii (- -). Concurența este, de asemenea, un exemplu interesant, deoarece este la fel de probabil să fie intraspecifică ca interspecifică (alertă lingvistică: prefixul „intra” înseamnă „în interior” și prefixul „inter” înseamnă „între”). O interacțiune intraspecifică are loc în interiorul unei specii (de exemplu, două foci de elefant taur care concurează pentru un harem de femele sau două plante de iederă engleză care concurează pentru spațiu și lumina soarelui) și o interacțiune interspecifică are loc între membrii speciilor diferite (de exemplu, când două specii diferite de coralii concurează pentru spațiu și lumina soarelui pe un recif de corali încercând să se depășească reciproc). Dacă competiția este pe termen lung și apare între două specii diferite, ar fi un alt exemplu de simbioză.

 

Dacă ne uităm la evoluția speciei noastre (umane) spre exemplu, putem observa cum aceasta (specia noastră) s-a transformat, în evoluția sa recentă (în special în ultima sută de ani) pe această planetă, devenind un organism parazitar.

Relația noastră cu majoritatea speciilor acestei planete (excepție fiind numai câteva specii în funcție de obiceiurile și cultura locală – vaci (în India), caini și pisici în vest etc), a devenit una similar cu cea de parazit – gazdă (planeta fiind gazda in acest caz).

Faptul că ne-am reprodus dincolo de capacitatea de susținere a planetei. Faptul că luăm și folosim  toate resursele planetei (datorită faptului că suntem prea mulți indivizi ai aceleiași specii) dincolo de capacitatea lor de a se regenera. Faptul că suntem responsabili în mod exclusive de extincția a 65% din biodiversitate la nivel mondial (după cum se poate vedea pe graficul de mai jos).

 

Rata de extincție la nivel global oglindește rata de creștere a populației umane

 

Într-o relație de tip parazit - gazdă, parazitul nu își ucide (de obicei) gazda, ci se hrănește cu el mult timp cât acesta trăiește. De aceea relația om – planetă nu poate fi 100% corect încadrată în definiția de parazit – gazdă. Această relație om-natură ar mai putea fi catalogată și ca fiind o relație de prădare (deoarece prada – în acest caz resursele planetei sunt duse la extincție) sau chiar o relație de tip concurență (cu toate celelalte plante/animale/resurse ale planetei). De fapt, adevărul este undeva la mijloc, între specia umană și toate celelalte specii de pe planetă există la momentul actual o relație hybrid a relațiilor de tip: concurență, prădare și parazitară.

Cred că putem merge chiar mai departe și să o numit chiar o relație de suicid – parazitar (deși oficial nu există termenul) deoarece omenirea este în proces de a-și ucide (prăda) gazda în mod intenționat/știut și voit, nu de nevoie, ci pur și simplu pentru că alegem să urmăm un cult de creștere nelimitat (de concurență) incompatibil cu viața prin încurajarea creșterii nelimitate. Ceea ce duce inevitabil la propria extincție.

Pe scurt, există multe tipuri diferite de interacțiuni între organisme într-un ecosistem și nu este neobișnuit ca un anumit organism să poarte multe pălării și să joace mai multe roluri în momente diferite.

Putem, dacă dorim, să ne limităm creșterea și să schimbăm modul în care interacționăm cu biodiversitatea și cu resursele de care depindem. Creșterea biodiversității poate fi atinsă numai dacă alegem să dăm spațiul luat înapoi naturii, iar asta înseamnă, la rădăcină, limitarea (scăderea) voluntară a populației umane în primul rând.

Muma Pădurii este întristată de situația actuală, la fel ca tine, însă ea nu poate să repare singură ce omul a stricat. Omul trebuie să vină și să își îndrepte greșelile, Muma nu o poate face în locul lui chiar dacă vrea.

Acum că știi bine ce și cum nu mai e loc de scuze sau de regrete ci numai de soluții. Muma vrea sa audă de la tine ce vei face acum că știi.

Înapoi la blog